İstediğiniz başlık bulunamadı.
İlgili konular aşağıda listelenmiştir.

F.1.2) Alan / Dal Bilgileri

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.1) Genel Bilgiler » F.1.2) Alan / Dal Bilgileri

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması içerisinde kurumunuza ki öğrencilerin bağlı olduğu alanların ve dalların eklenmesinden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Genel Bilgiler > Alan / Dal Bilgileri sayfasını…

F.2) Dönemsel Kayıtlar

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.2) Dönemsel Kayıtlar

F.2.1) Sınıf Listeleri Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması için okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına sınıf listelerinizi nasıl aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. F.2.2) Öğrenciler Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip…

F.1) Genel Bilgiler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.1) Genel Bilgiler

F.1.1) Kurum Bilgileri Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması içerisinde kurumunuza ait doldurmanız gereken bilgilerden bahsediliyor. F.1.2) Alan / Dal Bilgileri Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması içerisinde kurumunuza ki…

F.1.3) Öğretmenler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.1) Genel Bilgiler » F.1.3) Öğretmenler

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması içerisinde kurumunuza görev alan öğretmenleri eklemekten Zümre Tutanağı oluşturmaktan bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Genel Bilgiler > Alan / Öğretmenler sayfasını…

F.2.2) Öğrenciler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.2) Dönemsel Kayıtlar » F.2.2) Öğrenciler

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması için öğrencilerin okul yönetim sistemine işlenmiş, dönem başından beri alınan özürlü ve özürsüz devamsızlıklarını nasıl k12 Web Uygulamasına aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. Okul yönetim…

F.3.1) İşletmeler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.3) Evraksal İşlemler » F.3.1) İşletmeler

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması İşletme, işletmelere öğrenci ekleme ve sözleşme eklemekten bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Evraksal İşlemler > İşletmeler sayfasını açın. Bu sayfada işletme ekleyebilir,…

F.1.1) Kurum Bilgileri

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.1) Genel Bilgiler » F.1.1) Kurum Bilgileri

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması içerisinde kurumunuza ait doldurmanız gereken bilgilerden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Genel Bilgiler > Kurum Bilgileri sayfasını açın. Bu sayfada okula ait bilgilerin (Dönem…

F.2.1) Sınıf Listeleri

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.2) Dönemsel Kayıtlar » F.2.1) Sınıf Listeleri

Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması için okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına sınıf listelerinizi nasıl aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. !Okul yönetim sisteminizden öğrenci bilgilerini K12 Web Uygulamasına aktarmak için K12…

F.3) Evraksal İşlemler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.3) Evraksal İşlemler

F.3.1) İşletmeler Bu başlık altında 3308 Öğrenci Takip Uygulaması İşletme, işletmelere öğrenci ekleme ve sözleşme eklemekten bahsediliyor. F.3.2) Öğrenci/İşletme Atama Bu başlık altında sisteminizdeki işletmelere öğrenci atama ve…

F.4) Sigortasal İşlemler

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler

F.4.1) XML e-Bildirge Bu başlık altında aylık SGK e-Bildirge işlemlerinden bahsedilmektedir. F.4.2) XML İşe Giriş Çıkış Bu başlık altında öğrencilerin SGK işe giriş, çıkış işlemlerinin yapılması ve bunları toplu olarak alınmasından…

F.4.4) Sürekli Devamsızlar

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.4) Sürekli Devamsızlar

Bu başlık altında sürekli devamsız olan öğrenciler için yapabileceğiniz işlemlerden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > Sürekli Devamsızlar sayfasını açın. Bu sayfada kurumunuzdaki Sürekli Devamsız…

F.4.6) Tatil Kayıtları

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.6) Tatil Kayıtları

Bu başlık altında tatil günlerinde yapılacak olan sigorta ve bordro kesinti işleminden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > Tatil Kayıtları sayfasını açın. Bu sayfada sigorta ve bordro kesintilerini…

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması

F.1) Genel Bilgiler F.2) Dönemsel Kayıtlar F.3) Evraksal İşlemler F.4) Sigortasal İşlemler

F.3.2) Öğrenci/İşletme Atama

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.3) Evraksal İşlemler » F.3.2) Öğrenci/İşletme Atama

Bu başlık altında sisteminizdeki işletmelere öğrenci atama ve işletmelere giden öğrenci çizelgesinden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Evraksal İşlemler > Öğrenci/İşletme Atama sayfasını açın. Bu sayfada işletme…

F.4.1) XML e-Bildirge

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.1) XML e-Bildirge

Bu başlık altında aylık SGK e-Bildirge işlemlerinden bahsedilmektedir. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > XML e-Bildirge sayfasını açın. Bu sayfadan sınıf ve öğrencilerinizi listeleyebilir, okul yönetim sisteminizle…

F.4.3) Katkı Payı Bordrosu

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.3) Katkı Payı Bordrosu

Bu başlık altında öğrencilerin katkı payı bordrolarının hazırlanmasından bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > Katkı Payı Bordrosu sayfasını açın. Bu sayfadan tüm öğrencilerinizi veya MESEM…

F.4.5) Yaz Stajı Öğrencileri

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.5) Yaz Stajı Öğrencileri

Bu başlık altında yaz stajı yapacak olan öğrencilerin atanma işleminden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > Yaz Stajı Öğrencileri sayfasını açın. Bu sayfadan yaz stajı yapacak olan öğrencileri Yeni…

F.3.3) Form Teslim & Takip

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.3) Evraksal İşlemler » F.3.3) Form Teslim & Takip

Bu başlık altında koordinatör öğretmenlerine nasıl form yayınlayabileceğiniz ve yayınlanan formların listelenmesinden bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Evraksal İşlemler > Form Teslim & Takip sayfasını açın. Form…

F.4.2) XML İşe Giriş Çıkış

F) 3308 Öğrenci Takip Uygulaması » F.4) Sigortasal İşlemler » F.4.2) XML İşe Giriş Çıkış

Bu başlık altında öğrencilerin SGK işe giriş, çıkış işlemlerinin yapılması ve bunları toplu olarak alınmasından bahsediliyor. Öncelikle 3308 Öğrenci Takip Uygulaması > Sigortasal İşlemler > XML İşe Giriş Çıkış sayfasını açın. Bu…

G.1) Bilgiler

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.1) Bilgiler

Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için kurumunuza ait olan, doldurmanız gereken Katsayı Bilgileri, SGK ve Vergi Bilgilerinden bahsediliyor. Öncelikle Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması > Bilgiler sayfasını açın. Bu sayfadan kurumunuza…

E.1) Testler

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.1) Testler

E.1.1) Yeni Test Ekleme Bu başlık altında test ekleme süreçlerinde yapmanız gereken işlemlerden bahsediliyor. E.1.2 Ölçme Değerlendirmeli Test Tanımlama Bu başlık altında oluşturmuş olduğunuz test/testlere girecek sınıflar, kullanabilecekleri…

C.2) Puantaj İşlemleri

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.2) Puantaj İşlemleri

C.2.1) Dönem Aç Bu başlık altında Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım modülü için Dönem Açma işleminden bahsediliyor. C.2.2) Hesapla & Yazdır Bu başlık altında aylık olarak hesaplama işlemlerinden bahsediliyor. C.2.3) Ay İçi Değişiklik Bu…

G.2) Personel Bilgileri

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.2) Personel Bilgileri

Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için kurumunuzda görev alan personelleri ekleme işlemi anlatılıyor. Öncelikle Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması > Personel Bilgileri sayfasını açın. Bu sayfadan kurumunuzda görev alan tüm…

E.2) Sınıf Listeleri

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.2) Sınıf Listeleri

E.2.1) Sınıf Listelerinin Okunması Bu başlık altında okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına sınıf listelerinizi nasıl aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. E.2.2) Test Planlamasında Öğrencinin Sınıfı Değişmesin Test planlama işlemini…

C.1) Öğretmen Bilgileri

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.1) Öğretmen Bilgileri

Bu başlık altında Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım modülü için öğretmen ekleme, öğretmenlerin program bilgisi, rapor/izin kayıtları, görev kayıtları ve ücret onayı işlemlerinden bahsediliyor. Öncelikle Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım >…

B.2) Kullanıcı Hesapları Tanımlanması

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.2) Kullanıcı Hesapları Tanımlanması

B.2.1) Kullanıcı Ekleme Bu başlık altında kullanıcıları modülleri kullanabilmesi için sisteme nasıl eklenebilecekleri anlatılıyor. B.2.2) Şifre Oluşturma Bu kısımda kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için eklenmesi gereken bilgileri…

A.1) k12 Web Uygulaması

A) k12 Uygulama Yazılımları » A.1) k12 Web Uygulaması

A.1.1) Kurulum Bu başlık altında “k12 web uygulamasının” kurulum adımları anlatılmaktadır.

D.1) Sms Modülü İşlemleri

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri

!Okul yönetim sisteminizden öğrenci bilgilerini K12 Web Uygulamasına aktarmak için K12 VERİ OKUMA uzantısını mutlaka tarayıcınızın UZANTILAR bölümüne eklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için A.2.1) k12 Veri Okuma / Kurulum…

A.2) k12 Veri Okuma Eklentisi

A) k12 Uygulama Yazılımları » A.2) k12 Veri Okuma Eklentisi

A.2.1) Kurulum Bu başlık altında “k12 Veri Okuma” eklentisinin kurulum adımları anlatılmaktadır. A.2.2) Giriş Bu başlık altında “k12 Veri Okuma” eklentisine giriş yapma aşamaları adımları anlatılmaktadır. A.2.3) Veri…

B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu

B.1.1) Akıllı Cihaz Kurulum Programı Bu başlık altında Akıllı Tahta Kurulum programı ve akıllı tahta kurulumunu yapabilmeniz için gerekli sistem donanımlarından bahsedilmektedir. B.1.2) Akıllı Cihaz Kurulum Akıllı cihazınızın tüm özelliklerini…

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması

G.1) Bilgiler Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için kurumunuza ait olan, doldurmanız gereken Katsayı Bilgileri, SGK ve Vergi Bilgilerinden bahsediliyor. G.2) Personel Bilgileri Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için…

G.3) Bordro İşlemleri

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.3) Bordro İşlemleri

G.3.1) Hesapla & Yazdır Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için kurumunuzda görev alan personelleri ekleme işlemi anlatılıyor. G.3.2) Ay İçi Değişiklik Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için öğretmenlerinizin…

G.3.1) Hesapla & Yazdır

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.3) Bordro İşlemleri » G.3.1) Hesapla & Yazdır

Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için kurumunuzda görev alan personelleri ekleme işlemi anlatılıyor. Öncelikle Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması > Bordro İşlemleri > Hesapla & Yazdır sayfasını açın. Bu sayfadan…

E.1.7) Sınav Kağıdı Yükleme

Bu başlık altında oluşturulan sınavlarda kullanılacak sınav kağıtlarını yükleyebileceğiniz ve sisteminizdeki öğrencilerin bilgilerini otomatik olarak kağıtlara yazdırıp uygulamadan nasıl alabileceğiniz anlatılıyor. Öncelikle Sınav Planlama…

C.5.1) aSc Program Yükle

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.5) Diğer İşlemler » C.5.1) aSc Program Yükle

Bu başlık altında aSc Ders Planlama Programından Kadrolu Puantaj Hesaplama Modülüne ders programının nasıl aktarıldığı anlatılmaktadır. aSc programında hazırladığınız ders programını Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım modülünüze aktararak…

D.1.12.1) Kredi Satın Alma

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.12) SMS: Kredi İşlemleri » D.1.12.1) Kredi Satın Alma

Bu başlık altında SMS gönderebilmek için ihtiyacınız olan Kontörleri nasıl temin edebileceğiniz anlatılıyor. Öncelikle SMS: Kredi işlemleri menüsünden Kredi Satın Alın sayfasını açın. SMS Gönderim Hizmeti penceresinden Seçiniz butonuna…

D.1.1) Sınıf listelerinin okunması

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.1) Sınıf listelerinin okunması

Bu başlık altında okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına sınıf listelerinizi nasıl aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. !Okul yönetim sisteminizden öğrenci bilgilerini K12 Web Uygulamasına aktarmak için K12 VERİ OKUMA uzantısını mutlaka…

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü

E.1) Sınavlar Yapım aşamasında… E.2) Sınıf Listeleri Yapım aşamasında… E.3) Ek Salonlar Yapım aşamasında…

A) k12 Uygulama Yazılımları

A) k12 Uygulama Yazılımları

A.1) k12 Web Uygulamasının Kurulumu Yeni k12 web uygulamasını bilgisayarınıza kurarak, mos sistemine giriş yapabilirsiniz. Kurulum adımları ve donanım gereksinimleri bu başlık altında anlatılmaktadır. A.2) k12 Veri Okuma Kurulum / Giriş / Veri…

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum

B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu Bu başlık altında Akıllı Cihaz Yönetim modülünün kurulum adımları yer almaktadır. B.2) Kullanıcı Hesapları Tanımlanması Akıllı cihazlarınızın kullanıcı erişimi, kontrol ve yetkilendirme işlemleri bu…

E.1.5) Analiz

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.1) Testler » E.1.5) Analiz

E.1.5.1) Sınav/Soru Analizi Yapım aşamasında… E.1.5.2) Sınıf/Kazanım Analizi Yapım aşamasında… E.1.5.3) Genel Kazanım Analizi Yapım aşamasında… E.1.5.4) Öğrenci Bazlı Analiz Yapım aşamasında…

D.1.6) Sms Gönderimi

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi

D.1.6.1) Okul Numarası İle Tek bir numaraya ve ya birden fazla numaraya sms gönderme işlemi anlatılmaktadır. D.1.6.2) Öğrenci Velilerine Sms Gönderme İstediğiniz sınıfa ve ya tüm sınıf listelerine sms gönderme işlemi anlatılmaktadır. D.1.6.3)…

D.1.6.4) Devamsızlık Mektubu Sms Gönderme

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi » D.1.6.4) Devamsızlık Mektubu Sms Gönderme

Bu başlık altında okul yönetim sisteminden k12 Web Uygulamasına yüklemiş olduğunuz devamsızlık mektuplarını nasıl SMS olarak gönderebileceğiniz anlatılıyor. İlk olarak Devamsızlık Mektubu sayfasını açın. Bu sayfanın sağ üst tarafında Tur…

G.4) Diğer İşlemler

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.4) Diğer İşlemler

G.4.1) Gün Durumları Bu başlık altında Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması için Bu başlık altında kurumunuzdaki tatil günlerini nasıl belirleyebileceğinizden ve çalışma günü tanımlaması yapmaktan bahsediliyor. G.4.2) Bordro Arşivi Bu başlık…

C.5) Diğer İşlemler

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.5) Diğer İşlemler

C.5.1) aSc Program Yükle Bu başlık altında aSc Ders Planlama Programının ve Kadrolu Puantaj Hesaplama Modülünün entegresi ve yapabilecekleriniz anlatılıyor. C.5.2) Gün Durumları Bu başlık altında kurumunuzdaki tatil günlerini nasıl…

B.2.1) Kullanıcı Ekleme

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.2) Kullanıcı Hesapları Tanımlanması » B.2.1) Kullanıcı Ekleme

Akıllı Cihaz Kontrol uygulamasını kullanıcılarınızın kullanmasını istiyorsanız k12 Web uygulamasına ekleyip yetkilendirme işlemi yapmanız gerekmekte. Bunun için modül ekranınızı açtıktan sonra sol taraftaki Kullanıcı Hesapları butonuna…

Şifre hatırlatma

Genel işlemler » Kullanıcı işlemleri » Şifre hatırlatma

Bu başlıkta k12 Web Uygulaması şifrenizi unuttuğunuzda takip etmeniz gereken adımlar anlatılmaktadır. Öncelikle masaüstünüzde bulunan k12 Web Uygulamasına giriş yapın. Ana ekranda şifre kısmının altında bulunan Şifremi Unuttum butonuna…

B.1.8) Akıllı Cihaz Kapatma/Yeniden Başlatma/Güncelleme

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.8) Akıllı Cihaz Kapatma/Yeniden Başlatma/Güncelleme

Akıllı cihazlarınızı kontrol etme noktasında(mobil uygulama ile uzaktan açma, kapatma, akıllı cihazları yeniden başlatma ve güncelleme) Akıllı Cihaz Kontrol modül alt başlığı ile kolayca işlemlerinizi yapabilirsiniz. Akıllı cihazı dondurmak…

B.1.3) Akıllı Cihaz Kayıt İşlemi

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.3) Akıllı Cihaz Kayıt İşlemi

Akıllı cihazınızın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için öncelikle onu k12 Web Uygulamanıza kaydetmeniz gerekiyor. Akıllı cihaz uygulaması kurulum sürecinin ilk etabında belirlenmiş süre içerisinde k12mobile uygulamasından QR kodu okutma işlemi…

C.5.1.3) Programın Kadrolu Puantaj Modülüne Aktarımı

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.5) Diğer İşlemler » C.5.1) aSc Program Yükle » C.5.1.3) Programın Kadrolu Puantaj Modülüne Aktarımı

Bu başlık altında C.5.1.2) Transfer Dosyası Oluşturma kısmında masaüstüne kaydetmiş olduğunuz XML dosyasını nasıl K12 Web Uygulamasına yükleyebileceğiniz anlatılıyor. *Aktarım öncesi öğretmen isim soy isim ve T.C. bilgilerinin hem k12 Kadrolu…

D.1.9) SMS: Gruplar

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.9) SMS: Gruplar

Bu başlık altında sınıflar ve öğretmenler gibi nasıl farklı mesaj grupları oluşturacağınız ve bu gruplara nasıl SMS gönderebileceğiniz anlatılıyor. İlk olarak SMS: Gruplar sayfasını açın. Bu sayfada toplu gruplar oluşturup bu gruplara toplu…

Kullanıcı yetkilendirme

Genel işlemler » Kullanıcı işlemleri » Kullanıcı yetkilendirme

Bu başlık altında sisteme eklemiş olduğunuz kullanıcı hesaplarının yetkilendirilmesi anlatılacaktır. Bu özellik sayesinde öğretmenlerinize, idarecilerinize, memurlarınıza ve bilişim koordinatörlerinize özel yetki verebilir ve alabilirsiniz. Bunun…

Teknik destek oluşturma

Genel işlemler » Kurum işlemleri » Teknik destek oluşturma

Bu başlık altında nasıl teknik destek oluşturabileceğiniz anlatılmaktadır. İlk olarak modüllerinizi gördüğünüz ana ekranınıza geçiş yapıp sol alt köşedeki destek butonuna tıklayın. Açılan seçeneklerden Destek Talebini seçin. …

Kişisel hesap oluşturma

Genel işlemler » Kullanıcı işlemleri » Kişisel hesap oluşturma

Bu başlık altında K12 Web Uygulamasına giriş yapmasını istediğiniz öğretmenleri nasıl kullanıcı olarak ekleyebileceğiniz anlatılmaktadır. Öğretmenlerinizi K12 Web Uygulamasına eklemek için modül ekranınızda bulunan Kullanıcı Hesapları…

D.1.3) Günlük devamsızlık okunması

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.3) Günlük devamsızlık okunması

Bu başlık altında öğrencilerin okul yönetim sisteminize işlenmiş olan günlük devamsızlıklarını nasıl k12 Web Uygulamasına çekebileceğiniz anlatılmaktadır. !Okul yönetim sisteminizden öğrenci bilgilerini K12 Web Uygulamasına aktarmak için K12…

E.2.1) Sınıf Listelerinin Okunması

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.2) Sınıf Listeleri » E.2.1) Sınıf Listelerinin Okunması

Bu başlık altında okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına sınıf listelerinizi nasıl aktarabileceğiniz anlatılmaktadır. !Okul yönetim sisteminizden öğrenci bilgilerini K12 Web Uygulamasına aktarmak için K12 VERİ OKUMA uzantısını mutlaka…

B.1.5) Akıllı Cihaz Kilit Aç/Kapat

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.5) Akıllı Cihaz Kilit Aç/Kapat

*Akıllı cihazlarınızı kontrol etmek için k12 Web Uygulaması ile entegre çalışan k12Mobile telefon uygulamamızı indirmeniz gerekiyor. *Android işletim sistemine sahip telefonlar için Google Play Store, iOS işletim sistemine sahip telefonlar için App…

D.1.2) Veli bilgilerinin okunması

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.2) Veli bilgilerinin okunması

Bu başlık altında bir önceki D.1.1) Sınıf listelerinin okunması sayfasında okul yönetim sisteminizden k12 Web Uygulamasına çekmiş olduğunuz öğrencilerin Veli İletişim bilgilerini aktarma işleminden bahsediliyor. !Okul yönetim sisteminizden öğrenci…

D.1.6.5) Toplam Devamsızlık Sms Gönderme

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi » D.1.6.5) Toplam Devamsızlık Sms Gönderme

Bu başlık altında okul yönetim sisteminden k12 web uygulamasına yüklemiş olduğunuz öğrenci toplam devamsızlıklarını nasıl SMS ile gönderebileceğiniz anlatılıyor. İlk olarak Toplam Devamsızlık sayfasından herhangi bir sınıfın Öğrenciler…

B.1.9) Akıllı Cihaz Zaman Çizelgesi

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.9) Akıllı Cihaz Zaman Çizelgesi

Zaman Çizelgesi modülü ile akıllı cihazlarınızın açık unutulduğu durumlarda veya okulunuzun zil saatlerine göre akıllı cihazlarınızın tenefüste otomatik kilitlenmesi için saat belirtebilirsiniz. İlk olarak Akıllı Cihaz Yönetim modülünden…

C.5.3) Puantaj Arşivi

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.5) Diğer İşlemler » C.5.3) Puantaj Arşivi

Bu başlık altında C.2.2) Hesapla & Yazdır sayfasında arşive göndermiş olduğunuz puantaj dönemi için rapor alma işleminden bahsediliyor. Öncelikle Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım > Diğer İşlemler > Puantaj Arşivi sayfasını açın. Bu sayfadan…

A.2.1) k12 Veri Okuma / Kurulum

A) k12 Uygulama Yazılımları » A.2) k12 Veri Okuma Eklentisi » A.2.1) k12 Veri Okuma / Kurulum

Bu başlık altında veri okuma eklentisinin kurulum adımlarından bahsedilecektir. !Kurulum aşamasına geçmeden önce, bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısının kurulu olması gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızda kurulu değil ise, linke tıklayarak …

B.1.6) Akıllı Cihaz Eğitimsel İçerik Ekleme

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.6) Akıllı Cihaz Eğitimsel İçerik Ekleme

Bu başlık altında akıllı cihazlarınızda bulunan k12Mobile uygulamanızdan yükleyip cihazlarda görüntüleyebileceğiniz sunuların veya akıllı içeriklerin Eğitimsel İçeriklerim alt modülü sayesinde yansıtma özelliğinden bahsediliyor. İlk olarak…

B.1.12) Akıllı Cihaz İdari Mesaj Gönderme

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.12) Akıllı Cihaz İdari Mesaj Gönderme

Bu başlık altında sisteminizde kayıtlı olan kullanıcıların, yetki verilmesi halinde akıllı cihazlarınıza mesaj gönderebilme özelliği anlatılıyor. *Kullanıcı yetkileri hakkında detaylı bilgi için B.2.3) Kullanıcı Yetkilendirme adımlarını…

C.5.1.2) Transfer Dosyası Oluşturma

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.5) Diğer İşlemler » C.5.1) aSc Program Yükle » C.5.1.2) Transfer Dosyası Oluşturma

Bu başlık altında öğretmenlerinizin ders bilgilerini nasıl dışarıya aktarmanız gerektiği anlatılıyor. C.5.1.1) Aktarım Öncesi Yapılacaklar kısmını tamamladıktan sonra ders programınızı XML dosya biçiminde dışarıya aktarmalısınız. İlk…

E.4) Ayarlar

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.4) Ayarlar

E.4.1) Ders Havuzu Yapım aşamasında…

E.3) Ek Salonlar

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.3) Ek Salonlar

E.3.1) Ek Salon Tanımlama Bu başlık altında sınıfların yetersiz kaldığı durumlarda sınıf gibi kullanabileceğiniz(Kütüphane, Spor Salonu) gibi ortamların nasıl eklenebileceğinden bahsediliyor.

D.1.11) SMS Sonuçları

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.11) SMS Sonuçları

Bu başlık altında sisteminizden gönderilen, türü fark etmeksizin bütün mesajları nasıl listeleyip rapor alabileceğinizden bahsediliyor. İlk olarak SMS modülü içerisinden SMS Sonuçları sayfasını açın. Bu sayfada sisteminizden gönderilen…

D) Sms Modülü

D) Sms Modülü

D.1) Sms Modülü işlemleri Bu başlık altında SMS modülüne öğrenci bilgilerini ve veli iletişim bilgilerini nasıl alabileceğiniz, almış olduğunuz öğrenci ve veli iletişim bilgilerine SMS gönderme işlemini nasıl yapabileceğiniz…

E.2.5) Oturma Planı Tanımlama

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.2) Sınıf Listeleri » E.2.5) Oturma Planı Tanımlama

Bu başlık altında Test/Sınav Planlama Ve Modülüne yüklenmiş olan sınıfların sıra sayısı, sıra düzeni gibi bilgilerini eklemekten bahsediliyor. Öncelikle Test/Sınav Planlama İstatistik Ve Analiz Uygulaması modülünde Sınıf Listeleri sayfasını…

B.1.2) Akıllı Cihaz Kurulum

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.2) Akıllı Cihaz Kurulum

Bu başlık altında Akıllı Tahta Kontrol (Eski Ver.) uygulamasını kaldırma ve akıllı cihazlara Akıllı Cihaz Kontrol uygulamasının kurulum adımlarından bahsediliyor. !!!!Kuracak olduğunuz Akıllı Cihaz Kontrol Programı en güncel versiyondur. Bu…

B.1.7) Akıllı Cihaz Dondurma

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.7) Akıllı Cihaz Dondurma

Akıllı Cihaz Dondurma özelliği, öğretmenlerin ders anında ekrana yansıttığı içeriğin öğrenciler tarafından yetiştirilememesi durumunda içeriğin teneffüste de görünebilmesini ve öğrencilerin ekrana müdahale etmesini engellemeyi sağlar.…

G.4.2) Bordro Arşivi

G) Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması » G.4) Diğer İşlemler » G.4.2) Bordro Arşivi

Bu başlık altında G.3.1) Hesapla & Yazdır sayfasında arşive göndermiş olduğunuz puantaj dönemi için rapor alma işleminden bahsediliyor. Öncelikle Çocuk Kulübü Bordro Uygulaması > Diğer İşlemler > Bordro Arşivi sayfasını açın. Bu sayfadan…

D.1.7.1) Kadrolu Öğretmen

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.7) SMS: Öğretmen » D.1.7.1) Kadrolu Öğretmen

Bu başlık altında Kadrolu öğretmenlere nasıl SMS gönderebileceğiniz anlatılıyor. İlk olarak SMS: Öğretmen menüsünden Kadrolu Öğretmen sayfasına girelim. Bu sayfada Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım modülüne eklenmiş olan öğretmenlerinizi…

B.1.4) Akıllı Cihaz Grup Kontrol

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.4) Akıllı Cihaz Grup Kontrol

Cihaz Grupları alt modülü, akıllı cihazlarınızı belirli gruplara ayırmanıza, bu grupları eş zamanlı kontrol edebilmenize (aynı anda açıp, kilitleme vb.) mesaj gönderebilmenize, sunu veya akıllı içerik (PDF, YouTube url, Eba url) eklemenize olanak…

A.2.2) k12 Veri Okuma / Giriş

A) k12 Uygulama Yazılımları » A.2) k12 Veri Okuma Eklentisi » A.2.2) k12 Veri Okuma / Giriş

Bu başlık altında veri okuma eklentisine, “Sms Gönderim Modülü” , “3308 Öğrenci Takip Modülü” ve “EduPage Online Yoklama” üzerinden giriş adımları anlatılmaktadır.. !Uygulamaya giriş yapmadan önce “k12 Veri…

B.1.10) Akıllı Cihaz Kumanda

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.10) Akıllı Cihaz Kumanda

Akıllı Cihaz Kumanda özelliği sayesinde sınıf içerisinde, akıllı tahtanın yanında olmadan sunuların veya akıllı içeriklerin sayfalarını değiştirebilir, bazı klavye komutları gönderebilirsiniz. Akıllı Cihaz Kumanda ekranına gitmek için…

D.1.6.1) Okul Numarası İle

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi » D.1.6.1) Okul Numarası İle

Bu başlık altında öğrencinin Okul Numarası İle nasıl veliye SMS gönderebileceğiniz anlatılmakta. Bu sayfada öğrencilerinizi okul numaralarıyla bulabilir, sistemde kayıtlı olan veliye veya anne, babaya buradan SMS gönderebilirsiniz. İlk olarak mesaj…

C.2.1) Dönem Aç

C) Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım » C.2) Puantaj İşlemleri » C.2.1) Dönem Aç

Bu başlık altında Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım modülü için Dönem Açma işleminden bahsediliyor. Öncelikle Kadrolu Puantaj Takip KBS Aktarım > Puantaj Dönem Aç sayfasını açın. Dönem açmak için öncelikle Puantaj Yılı ve Puantaj Ayı…

E.1.10) Sınavları Okul Web Sitesinde Yayınlama

E) Test Planlama Ve Analiz Modülü » E.1) Testler » E.1.10) Sınavları Okul Web Sitesinde Yayınlama

!Bu özelliği kullanabilmek için mutlaka tanımlanan testler için öğrenci kağıdı yüklemelisiniz. Bu işlem için E.1.3) Öğrenci Kağıtları sayfasındaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle k12 Web Uygulamasından Test/Sınav…

D.1.6.3) Günlük Devamsızlık Sms Gönderme

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi » D.1.6.3) Günlük Devamsızlık Sms Gönderme

Bu başlık altında okul yönetim sisteminize işlenmiş olan öğrenci günlük devamsızlıklarını nasıl gönderebileceğiniz anlatılıyor. İlk olarak Günlük Devamsızlık kısmına girin. Bu sayfada sağ üst tarafta bulunan Devamsızlık Tarihi butonundan…

D.1.10) Taslak Mesajlar

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.10) Taslak Mesajlar

Bu başlık altında SMS gönderimi yaparken kullanabileceğiniz hazır mesajları oluşturma ve ekleme işleminden bahsediliyor. İlk olarak Taslak Mesajlar sayfasını açın. Bu sayfada daha önce varsa oluşturmuş olduğunuz taslak mesajları görebilir, yeni…

D.1.6.2) Öğrenci Velilerine Sms Gönderme

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D.1.6) Sms Gönderimi » D.1.6.2) Öğrenci Velilerine Sms Gönderme

Bu başlık altında k12 Web Uygulamasına aktarmış olduğunuz öğrenci velilerine nasıl SMS gönderebileceğiniz anlatılıyor. Bu bölümde dilerseniz kurumunuzdaki tüm sınıflara, dilerseniz sınıfların içerisindeki bazı öğrencileri seçerek gönderim…

B.1.11) Akıllı Cihaz Haber/Duyuru

B) Akıllı Cihaz Adım Adım Kurulum » B.1) Akıllı Cihazlara Uygulama Kurulumu » B.1.11) Akıllı Cihaz Haber/Duyuru

Akıllı Cihaz Haber/Duyuru özelliği sayesinde okulunuzda bulunan akıllı cihazlarınıza haber, duyuru ve varsa faaliyetleri gönderebilir, öğrencilerinizin bunlardan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı Cihaz Yönetimi modülünden Okul Haber/Duyuru…

D. Erişim Kodu

D) Sms Modülü » D.1) Sms Modülü İşlemleri » D. Erişim Kodu

Bu başlık altında k12 – Veri Okuma uzantısına ilk açışınızda uzantıyı açmak için girmeniz gereken Erişim Kodundan bahsediliyor. *Erişim Kodu k12 Web Uygulamanızdan oluşturabileceğiniz kurumunuza özel bir koddur. Uzantının giriş bölümüne…